Câu đố về biển đảo Việt Nam

Tuyển chọn những câu đố về biển đảo Việt Nam…

Câu đố về biển đảo phần 1

Biển nào rộng nhất địa cầu ta
Dân chúng âu ca , hưởng thái bình
Người nào sống mãi đời yên ổn
Hạnh phúc yên vui nhà lại nhà ?


Biển nào có bác mặt trời ?


Biển nào băng giá mênh mông ?


Biển nào to lớn, lại kể hướng Tây ?


Biển nào đỏ rực nơi đây ?


Biển nào nhuộm thắm một màu nước đen?


Biển nào in dấu chân quen ?


Biển nào trăng sáng đổ vàng khắp nơi ?

Bài Viết Liên Quan

Biển nào thăm thẳm lại mênh mông ?
Chẳng có một người lại bảo đông
Bên mái Tây hiên nhìn ngoảnh lại
Xa xa chỉ thấy đám mù không ?

Câu đố về biển đảo phần 2

Đảo gì bát nước trà xưa ?


Đảo gì tên một quả ăn treo giàn ?


Đảo gì rồng quý muôn đời ?


Đảo gì hạt bé li ti bãi bồi ?


Đảo gì tên một loài chim ?


Đảo gì cây lá không trồng mà xanh ?


Đảo gì giam hãm đời trai
Tấm lòng yêu nước mãi còn kiên trung ?


Đảo gì tên gợi sắc vàng ?


Đảo gì nghe đến đường xa dặm dài ?


Chúc các bạn vui vẻ với những câu đố về biển đảo Việt Nam!

Rate this post
Bài Viết Liên Quan

Viết một bình luận