Câu đố về đèo

Tuyển chọn những câu đố địa danh hay về đèo của Việt Nam…

Câu đố về đèo phần 1

Đèo gì đệ nhất hùng quan ?


Đèo gì chúa Nguyễn đi qua dạo nào ?


Đèo gì trái với chiều dài ?


Đèo gì mây nước hôm mai chan hòa ?


Đèo gì anh lớn trong nhà ?


Đèo gì qua hết cái thời tuổi xanh ?


Đèo gì tên gọi quả ăn ?


Đèo gì giàu có sớm hôm một nhà ?

Bài Viết Liên Quan

Đèo gì uốn lượn quanh co ?


Đèo gì cửa ngõ xứ ngàn thông reo ?

Câu đố về đèo phần 2

Đèo gì chim quý trên đời ?


Đèo gì đã chẳng ngọt ngào lại chua ?


Đèo gì lắm thiếp nhiều thê ?


Đèo gì khói trắng bay ngang lưng trời ?


Đèo gì muốn đến nhà trời ?


Đèo gì đi với thú chim trong rừng ?


Đèo gì tướng, sĩ, ngựa, xe ?


Đèo gì cờ trận nhà Đinh thiếu thời ?


Đèo gì nhức nhối thịt da ?


Đèo gì dùng để trèo xa leo gần ?


Câu đố về đèo phần 3

Đèo gì ngàn bớt ba trăm ?


Đèo gì ngọn suối an lành chạy xuôi ?


Đèo gì để nhớ công ơn ?


Đèo gì xuống phế đầu xuân hái về ?


Đèo gì tiếng rít ào ào ?


Đèo gì đôi lứa thì thầm bên tai ?


Đèo gì ngựa xếp, vó êm
Nằm chờ quân tử lên yên về làng ?


Chúc các bạn vui vẻ với những câu đố về đèo!

Rate this post
Bài Viết Liên Quan

Viết một bình luận