Câu đố về núi

Câu đố về núi

Tuyển chọn những câu đố địa danh Việt Nam nói về các ngọn núi…

Câu đố về núi
Câu đố về núi

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố về sông
Câu đố về Hồ – Vịnh – Cửa
Câu đố về đèo
Câu đố về các châu lục trên thế giới
Câu đố về biển đảo Việt Nam
Câu đố về cầu
Những câu đố về địa danh Việt Nam

Câu đố về núi phần 1

Núi gì sánh với công cha ?

Thái SƠn

Núi gì chót vót nước ta, đứng đầu ?

Hoàng Liên Sơn

Núi gì cao nhất hoàn cầu ?

Bài Viết Liên Quan

Everet

Núi gì lừng tiếng một vùng để kinh ?

Núi Nùng

Núi gì thi sĩ sông Đà mượn tên ?

Tản Viên

Núi gì gặt lúa trên đồng ?

Lưỡi hái

Núi gì nhẹ gót thần tiên lên trời ?

Sóc Sơn

Núi gì Trịnh, Nguyễn xưng danh ?

Chúa

Núi gì thiếu nữ sắm sanh hát hò ?

Đào

Núi gì liễu yếu đào tơ ?

Núi gì chào đón bé thơ ra đời ?

Bà Mụ

Núi gì nữ tướng phất cờ ?

Nưa

Núi gì đá lại tứ trồng lên nhau ?

Đá chồng

Núi gì vạn cổ còn xanh ?

Lam Sơn

Núi gì nhắc tới Tây Ninh ?

Bà Đen

Câu đố về núi phần 2

Núi gì khiến cụ Trạng Trình nổi danh ?

Hoành Sơn

Núi gì đầy áp tình người ?

Chứa Chan

Núi gì đứng đó bao năm chờ chồng ?

Vọng Phu

Núi gì mang lấy hai ngà ?

Voi

Núi gì Hà Tĩnh em qua ?

Hồng Lĩnh

Núi gì có một gọi ba mới kỳ ?

Tam Đảo

Về thăm trên đất An Giang
Núi gì nghiêng ngả trước làn gió đông ?

Núi sập

Núi gì ngăn cách đến trông ?

Cẩm

Núi gì bớt giận đừng ghen ?

Ba Thê

Núi gì Hồng Đức khác bia
Việt Chiêm hai nước phân chia rõ ràng ?

Dá Bia

Núi gì mẹ của Hải Vân
Đèo cao uốn khúc lượn vần sương non ?

Dãy trường Sơn

Núi gì không phải đàn ông
Lại màu u ám như màu tóc đen ?

Bà Đen

Núi gì cũng chị cũng em
Bước ra nhà ngoài thêm sắc kém chi ?

Bà rá

Cũng là thân phận nữ nhi
Một lần nghỉ mát Vũng Tàu khó quên ?

Bà rịa

Câu đố về núi phần 3

Núi gì Lê Lợi ẩn quân
Lam Sơn dấy nghĩa chờ ngày xuất binh ?

Chí Linh

Đứng trên ải bắc , ngoái nhìn
Xem các cô gái còn trời , đẹp thay ?

Nam Thiên

Miền Trung khúc ruột bao đời
Một dàn ngựa trắng nối đuôi nhau về ?

Bạch Mã

Núi gì sánh với công ca – Là núi gì?

NÚI THÁI SƠN

Núi gì chót vót nước ta đứng đầu – Là núi gì?

NÚI HOÀNG LIÊN SƠN

Núi gì lừng tiếng một vùng đế kinh – Là núi gì?

NÚI NGỰ

Núi gì nhẹ gót thần tiên lên trời – Là núi gì?

NÚI SÓC SƠN

Núi gì vạn cổ còn xanh
Khi xưa Lê Lợi dấy quân diệt thù – Là núi gì?

NÚI LAM SƠN

Núi gì khiến cụ Trạng Trình nổi danh – Là núi gì?

NÚI HOÀNG LIÊN SƠN

Núi gì đứng đó bao năm chờ chồng – Là núi gì?

NÚI VỌNG PHU

Núi gì mang lấy hai ngà – Là núi gì?

NÚI VOI

Núi gì Hà Tĩnh em qua – Là núi gì?

NÚI HỒNG LĨNH

Núi gì có một gọi ba mới kỳ – Là núi gì?

NÚI TAM ĐẢO

Núi gì bớt giận đừng ghen
Số anh ba vợ mới nên cửa nhà – Là núi gì?

NÚI BA THÊ

Núi gì mẹ của Hải Vân
Đèo cao uốn khúc lượn vần sườn non – Là núi gì?

DÃY TRƯỜNG SƠN

Núi gì Lê Lợi ẩn quân
Lam Sơn giấy nghĩa chờ ngày xuất binh – Là núi gì?

NÚI CHÍ LINH

Chúc các bạn vui vẻ với các câu đố về núi!

3/5 - (2 bình chọn)
Bài Viết Liên Quan

Viết một bình luận