Những câu đố về các vị vua có đáp án

Tuyển chọn những câu đố về các vị vua có đáp án: câu đố về Vua Hùng, câu đố về vua Quang Trung, câu đố về các ông vua, những câu đố mẹo về vua…

Câu đố về các vị vua phần 1

Vua nào từ lúc trị ngôi
Bốn năm chưa trót, khắp nơi khổ trần
Năm Mão thì tụt bảy lần
Bước sang năm Tỵ dần dần lọt to?


Vua nào từ lúc lên ngôi
Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri
Bao giờ vua ấy chết đi
Thiên hạ bình thì lại dễ làm ăn?


Đố ai nổi sóng sông rừng
Đã vui Hàm tử, lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh lương
Nội Bàng mai phục, chặn đường giặc lui?


Vua nào là ông vua xằng
Ngai vàng ngồi đó khác chi bù nhìn ?


Vua nào chính thức vua trung
Đứng ra lãnh đạo phong trào cần vương ?


Vua nào da dẻ đen sì ?


Vua nào lúc thủa hàn vi ở chùa


Câu đố về các vị vua phần 2

Vua nào gian khổ chẳng sởn
Chí Linh mấy lượt, Lam Sơn mấy lần
Mười năm uống mật nằm gai
Đánh cho tan tác một bầy giặc Minh ?

Bài Viết Liên Quan

Vua nào áo vải, quần thô
Chiến công thần tốc quân Thanh chạy dài
Lên ngôi hoàng đế kỳ tài
Sử vàng oanh liệt, anh hùng Tây Sơn


Ai từng thủa bé chăn trâu
Trận bày thưởng lấy bông lau làm cờ
Lớn lên xây dựng cơ đồ
Mười hai sứ tướng bấy giờ đều thua?


Vua nào xuống chiếu dời đô
Về Thăng Long vững cơ đồ nước nam


Vua nào bạo ngược hôn quân
Giết anh để đoạt ngai vàng làm vua
Đêm ngày mở tiệc say sưa
Đứng ngồi chẳng được ,nằm hoài trên ngai ?


Chúa gì lấy mốc sông gianh
Chia hai Nam , Bắc phân tranh uy quyền ?


Câu đố về các vị vua phần 3

Chúa gì nợ chẳng ai bì ?


Chúa gì để quận Huy sờ chính cung ?


Vua gì công đức rỡ ràng
Lập Quốc Tử Giám chọn hàng tài danh?


Vua gì ba tuổi lên ngôi
Nên Lê Thái Hậu trông coi binh quyền
May thay tôi giỏi, quân hiền
Đánh Đông, Dẹp bắc giữ yên nước nhà
Nhâm Thìn một bảy hai
Sai quan làm tập bản đồ nước ta ?


Là người họ lý lấy Trần
Cưới xong lại vội nhường chồng ngai cao


Vua nào án giả sa băng
Kéo theo oan nghiệt của vườn Lệ Chi?


Vua nào sống trốn nhân gian
Ban hành Hồng đứng, Tao Đàn hội tho
Vua nào tha thiết chủ quyền
Đầu tiên hoàn tất chủ quyền nước ta ?


Vua nào nhu nhược yếu hèn
Rước voi giày mả tổ tiên ông bà?


Vua nào thủa bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nên thống nhất , sử xanh lưu truyền ?


Chúc các bạn vui vẻ với những câu đố về các vị vua!

Rate this post
Bài Viết Liên Quan

Viết một bình luận